Nõuded piimale

Piim peab olema ohutu inimese tervisele. Esmane vastutus selle tagamisel lasub nii piimafarmeritel kui piimatööstustel. Kuigi on võimalik toota mikrobioloogiliselt ohutut piima, ei pruugi see ikkagi olla steriilne. Mikroorganismide arvukus ja liigilisus piimas ja piimatoodetes sõltuvad otseselt tooraine kvaliteedist, aga ka kasutatavatest kuumtöötlemise režiimidest, piimafarmi ja ettevõtte tootmishügieenist ja lõpptoote säilitustingimustest. Käesoleva peatüki alapeatükid annavad ülevaate, millistele nõuetele peaksid vastama nii toorpiim kui kuumtöödeldud joogipiim. Kindel on see, et ainult kvaliteetsest toorpiimast saab toota kvaliteetseid piimatooteid. Mida saastunud on toorpiim, seda kõrgemaid temperatuure tuleb piima kuumtöötlemiseks kasutada, et tagada  mikrobioloogiliselt ohutu lõpptoode. Siiski, suure toorpiima saastatuse olemasolul võib suur osa toorpiima mikrofloorast moodustuda termoresistentsed ensüümid, mikroorganismid ja spoorid, mida tava pastöriseerimisrežiimide juures inaktiveerida ei ole kahjuks võimalik. Selline piim võib küll olla tarbimiseks ohutu, sest patogeensed mikroobid on hävitatud, kuid piimal võib olla nii maitse- ja lõhnavigu kui tavapärasest lühem säilivusaeg.

Alammenüü:

« Eelmine | Järgmine »