Õpiobjekti teema: Piima termilise töötlemise liigid

Õppeaine: VL.0516 Piimatoodete tehnoloogia (4 EAP)                                                                                                             

Õpiobjekti maht: 15 tundi (0,4 õppenädalat = 0,6 EAP)                                                                                                       

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini VI kursus; toiduteaduse eriala tudengid                                                                                     

Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Õpieesmärk: Käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengitele teadmised piima kuumtöötlemise eesmärkidest, piima termilise töötlemise liikidest, nende mõjust piima mikrofloorale, kvaliteedile ja säilivusajale. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks ja praktikumis laboratoorsete tööde sooritamiseks.

Võtmesõnad: toorpiim, termiseerimine, pastöriseerimine, kestevpastöriseerimine, UHT-töötlemine, steriliseerimine

Õpijuhis: Käesolev õpiobjekt on õppeprotsessi toetav õppematerjal, mida saab kasutada õppeaine "Piimatoodete tehnoloogia" raames piima termilise töötlemise liikide õppimisel. Õpiobjekt koosneb 9st peatükist ja 10st alapeatükist. Peatükkides leidub mõtlemisülesandeid, millele klikates on võimalik koheselt kontrollida oma teadmisi. Õpiobjekti sees olevatele küsimustele (sinist värvi, allajoonitud kiri) klikates on võimalik teada saada põhjalikum vastus. Lühiküsimustele lühivastuse teadasaamiseks tuleb klikata nupukest "Vastus". Materjal sisaldab ka piltide suurendusluubiga vaatamise võimalust ning linke võõrkeelsele teemaspetsiifilisele teaduskirjandusele. Mõned peatükid sisaldavad ka "Galeriid", kus on võimalik vaadata pilte tekstis mainitud mikroobidest või labori katsetest. Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Vajalik on arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu. Videofailide ja luubiga piltide suurenduse vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud Flashplayer (http://www.adobe.com/products/flashplayer/). Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Õpiobjekt (sh enesekontrolli test) avaneb järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA. Pildimaterjali vaatamiseks Flashiga (suurendusklaasiga) tuleks kasutada brausereid: Internet Explorer, Mozilla Firefox või SAFARI.

Viitamine: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis. Piltide all olevad viited on lühendatud kujul, täispikk link on saadaval "Kasutatud kirjanduse" peatükis. Pildid, mis pärinevad õpiobjekti autori erakogust, sisaldavad viidet K. Meremäe'le.

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

  • oskab nimetada ja analüüsida toorpiima kuumtöötlemise vajadust ja eesmärke;
  • oskab nimetada piima termilise töötlemise liike ja piima kuumtöötlemiseks kasutatavaid temperatuurirežiime;
  • analüüsib erinevate piima kuumtöötlemise režiimide plusse ja miinuseid piima ohutuse, kvaliteedi ja säilivusaja seisukohalt;
  • selgitab piima kuumtöötlemise mõju piima mikrofloorale.

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte, Edicy, Macromedia Flash MX, iSpring Free ja HotPotatoes programmi.

Õppejõud: dotsent Kadrin Meremäe