Piima pastöriseerimisel kasutatavad seadmed

Piima termiliseks töötlemiseks kasutatakse erinevaid seadmeid, näiteks plaataparaati, toruaparaate, kestevpastöriseerimise seadmeid, kõrgkuumtöötlemise seadmeid ja sterilisaatoreid. Siiski plaataparaadid on kõige enam kasutatavad piima kuumtöötlemise seadmed. Piima pastöriseerimise liin on toodud alltoodud joonisel.

Piima pastöriseerimise liin: sinine joon - piim; tumepunane joon - aur; heleroheline joon - külm vesi; tumeroheline joon - jäävesi (http://www.karlloren.com/...) 

 

Piima termiliseks töötlemiseks toorpiim temperatuuril 5-10 ˚C pumbatakse I regeneratiivsektsiooni, kus piim soojeneb vastaspoolel liikuva piima soojuse arvelt separeerimistemperatuurile (50 ˚C). Edasi piim läheb II regeneratiivsektsiooni, seal piim täiendavalt soojendatakse plaatide vastaspoolel liikuva kuuma jahtuva piima toimel. Piim suundub homogenisaatorisse. Sealt pastöriseerimissektsiooni, kus piim edasi pastöriseeritakse kuuma veega 76 ˚C-ni või tehnoloogias ette nähtud temperatuurini. Seejärel suunatakse piim edasi termorakku, kus hoitakse piima pastöriseerimistemperatuuril tehnoloogias ettenähtud aja jooksul, ja jahutatakse II regeneratiivsektsioonis, I regeneratiivsektsioonis ning veejahutus- ja jääveejahutussektsioonis temperatuurile 2-6 ˚C.

 

Piima, kuuma vee ja külma vee liikumine plaataparaadis. Joonisel on näidatud piima liikumine plaataparaadis läbides erinevaid sektsioone ja selle tulemusena toimub kuuma vee (hot water) abil piima soojendamine ja pastöriseerimine kuumutamise sektsioonis (heating) ning külma vee (cold water) abil piima jahutamine madalate temperatuurideni jahutamise sektsioonis (cooling) (http://brianstpierretraining.com/...).